Dakpannen vervangen

Dakpannen, dakpanplaten, golfplaten of riet.

Het vervangen van dakpannen voor een andere dakbedekking is vergunningsvrij. Dit is van toepassing op alle typen gebouw zoals woningen, loodsen, horeca panden, kantoren en agrarische bedrijven, maar niet bij monumenten en beschermde dorpsgezichten (die zijn vergunningplichtig). Het vervangen van dakpannen valt onder artikel 3 lid 7. De zogenaamde restcategorie. Als het bouwen namelijk niet valt onder artikel 2 en 3 dan kan het veranderen van een pand vallen onder artikel 3 lid 7.
Om gebruik te mogen maken van artikel 3 lid 7 moet er sprake zijn van:

  • Geen verandering van de draagconstructie
  • Geen verandering van de brandcompartimentering of subbrandcompartimentering
  • Geen uitbreiding van het bebouwde oppervlak, en
  • Geen uitbreiding van het bouwvolume

Het vervangen van dakpannen door een andere dakbedekking heeft niet tot gevolg dat het bouwvolume vergroot wordt. Daardoor valt het onder dit artikel en is het vergunningsvrij.

Vergroting bouwvolume

Het komt ook voor dat er isolatieplaten onder de dakpannen aangebracht wordt. Er kan dan sprake zijn van vergroting van het bouwvolume. Tien centimeter isolatie geeft bij 100m2 dak, 10 m3 inhoud vergroting. Er is nog geen jurisprudentie op dit gebied en tot die tijd is er sprake van volumevergroting en is er omgevingsvergunningplicht. Bent u jurisprudentie tegengekomen, laat het ons weten.

Niet mooi

Stel dat uw buren, met wie u een 2/1 kap woning heeft, de dakpannen vervangen voor golfplaten. In basis is dit vergunningsvrij. Maar wordt het ook geaccepteerd door de gemeente?

Dat hangt af of het een exces is. De gemeente heeft op basis van de Woningwet artikel 12 lid 1 de mogelijkheid om achteraf op te treden tegen zaken die als lelijk worden beschouwd. De gemeente kan vaststellen dat er sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand. Anders gezegd, de gemeente moet dan aangeven dat het lelijk is.

En dat kan bij een verandering van de dakbedekking van een 2/1 kap woning waarbij de helft van het dak vervangen wordt, natuurlijk gebeuren. De kans is groot dat de gemeente dan optreed. Het kan echter verschillen per gemeente. De gemeente bepaald het in eerste instantie.
Stel dat de gemeente niet van mening is dat er sprake is van ernstige strijd met de redelijke eisen van welstand. Wat kunt u dan doen tegen de dakpanplaten van uw buurman? Als eerste een verzoek om handhaving indienen bij de gemeente. U dwingt de gemeente dan tot het nemen van een besluit. Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de rechtbank. U moet dan via de bestuursrechter uw gelijk zien te halen. U kunt wellicht uw rechtsbijstandsverzekering inschakelen.