Zonwering en rolluiken

Rolluiken, Zonwering, Rolhekken

Woningen en woongebouwen

Rolluiken, rolhekken en zonweringen voor woningen vallen onder vergunningsvrij bouwen. Er is geen omgevingsvergunning voor nodig. Ook zonweringen, rolluiken en rolhekken voor de bijgebouwen die bij de woning horen vallen onder de regeling vergunningsvrij bouwen.

Bedrijfsgebouwen

Voor winkels, kantoren en andere hoofdgebouwen is geen omgevingsvergunning nodig voor een rolluik, rolhek of zonwering als deze geplaatst wordt in een gevel die niet naar de openbare weg of openbaar groen is gekeerd. Wordt het rolluik of rolhek geplaatst in de voorgevel of zijgevel grenzend aan openbare gebied, dan gelden er aanvullende regels om in aanmerking te komen voor vergunningvrij bouwen.

  1. Het rolhek moet dan aan de binnenzijde van de constructie geplaatst worden.
  2. Het rolhek mag geen gesloten front hebben maar moet minimaal voor 75% doorzichtig zijn.

Voldoet het rolhek hier aan dan is er geen omgevingsvergunning nodig en valt het onder vergunningsvrij bouwen. Voldoet het rolhek of rolluik niet aan de 2 regels dan is omgevingsvergunning nodig.

Zonwering bedrijfsgebouwen wel vergunningsvrij

De oplettende lezer heeft wellicht al gezien dat de zonwering niet genoemd wordt in het stukje dat gaat over de voorgevel. Zonwering aan de voorkant van een bedrijfspand, winkel, kantoor valt onder vergunningsvrij bouwen. Het woord ‘zonwering’ is namelijk niet genoemd onder het kopje ‘mits voldaan wordt aan’ in artikel 2 lid 8 van bijlage II Bor.

Voor wie interesse heeft in energiebesparende led lampen, check www.vaarwelTL.nl