Schilderen stenen muren

Is voor het schilderen van een bouwdeel/stenen muren/houten gevels/kozijnen in een andere kleur een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd?

Woning en bedrijfsgebouwen schilderen

Schilderen is niet aan te merken als bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarom ook niet vergunningsplichtig. Voor het uitvoeren van schilderwerkzaamheden is dan ook geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist (zie ook de uitspraken BR 1999/789 en BR 1979/412).

Let op!  Het is mogelijk dat het schilderwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (kleurstelling). De gemeente kan in dit laatste geval een handhavingsbesluit op grond van artikel 13a van de Woningwet nemen. De gemeente kan u dan bijvoorbeeld verplichten om het schilderwerk alsnog aan te passen. Neem bij twijfel dus altijd eerst contact op met de gemeente.

Monument

Voor het schilderen van een monument kan wel een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument noodzakelijk zijn. Schilderen van kozijnen in dezelfde kleur is vergunningsvrij, maar wanneer u het in een andere kleur wilt verven dan is dit vergunningsplichtig.