Bouwvergunning

Wat is een bouwvergunning?
Een bouwvergunning was nodig om een bouwproject op te zetten of aan te passen. Bij de beoordeling of een bouwvergunning moet worden verstrekt, moet het bouwplan aan vier eisen voldoen namelijk het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de lokale Bouwverordening en de redelijke eisen van welstand. Sinds oktober 2010 bestaat een bouwvergunning op zich niet meer en is het onderdeel geworden van de omgevingsvergunning.

Welstandscommissie second opinion

Categorie: Bouwvergunning Datum: December 15, 2010

Second opinion Welstandscommissie Niet eens met het advies van de welstandscommissie. Een second opinion is mogelijk. De Welstands Federatie heeft daa...

Lees verder

Het bouwbesluit

Categorie: Algemeen Datum: December 12, 2010

Het bouwbesluit In het bouwbesluit staat omschreven hoe je moet bouwen. Het is vaak een lastig te begrijpen materie. Toch moet iedereen die vergunning...

Lees verder

Achtererfgebied bepalen

Categorie: Achtererfgebied Datum:

Het achtererf bepalen is belangrijk om vergunningsvrij te kunnen bouwen. Achtererfgebied vergunning Vrij Bouwen Veel bouwwerken zijn omgevingvergunnin...

Lees verder

De Wabo, Bor en Mor

Categorie: Algemeen Datum:

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de basis voor het vergunningsvrij bouwen. Dit is verder uitgewerkt in de Bor (dit staat voor Beslu...

Lees verder

Toch omgevingsvergunning nodig…..

Categorie: Aanvraag omgevingsvergunning Datum: December 11, 2010

Niet vergunningsvrij bouwen. Omgevingsvergunning aanvragen. Maar hoe? Voorafgaand aan de aanvraag is het handig om het bestemmingsplan te bekijken. Pa...

Lees verder