Bor besluit omgevingsrecht

Bor besluit omgevingsrecht. Vergunningsvrij bouwen.

Hoe meet u de oppervlakte?

Categorie: Bor besluit omgevingsrecht Datum: October 20, 2011

Hoe dient het oppervlak van een (vergunningsvrij) bouwwerk gemeten te worden? Vergunningsplichtig Een vergunningsplichtig bouwwerk dient opgemeten te...

Lees verder

Achtererfgebied bepalen zijerf aan brandgang

Categorie: Achtererfgebied Datum: December 22, 2010

Achtererfgebied aan brandgang nader bekeken. Zoals vaak met nieuwe wetgeving zijn er situaties te bedenken die niet klip en klaar omschreven worden in...

Lees verder

De Wabo, Bor en Mor

Categorie: Algemeen Datum: December 12, 2010

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de basis voor het vergunningsvrij bouwen. Dit is verder uitgewerkt in de Bor (dit staat voor Beslu...

Lees verder