Hoe meet u de oppervlakte?

Hoe dient het oppervlak van een (vergunningsvrij) bouwwerk gemeten te worden?

Vergunningsplichtig

Een vergunningsplichtig bouwwerk dient opgemeten te worden volgens de methode die in het bestemmingsplan is vastgelegd. Veel bestemmingsplannen verwijzen daarbij naar NEN 2580. U kunt er niet per definitie van uit gaan dat u conform NEN 2580 dient te meten, aangezien de mogelijkheid bestaat dat het voor u van toepassing zijnde bestemmingsplan een eigen meetmethode hanteert.

Vergunningsvrij

Een vergunningsvrij bouwwerk dient opgemeten te worden op de manier zoals deze volgt uit artikel 1 lid 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor):
Het oppervlak van een bouwvergunningsvrij bouwwerk wordt gemeten door het verticaal geprojecteerde oppervlak te meten. Daarbij worden uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 meter buiten beschouwing gelaten. Het oppervlak van een bouwvergunningsvrij bouwwerk wordt dus nooit gemeten conform NEN 2580, aangezien het Bor niet NEN 2580 als meetmethode aanwijst, maar een eigen meetmethode hanteert.