Subsidie monumenten

Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties voorkomen. Daarom stimuleert de overheid eigenaren van rijksmonumenten tot planmatig onderhoud.

Ze doet dat met de instandhoudingsregeling. Het Brim of Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. Afhankelijk van het soort rijksmonument dat u heeft, kunt u subsidie of een lening aanvragen.

Waarvoor kan ik subsidie of een lening aanvragen?

U kunt subsidie of een lening aanvragen voor:

  • onderhoudswerkzaamheden aan een beschermd monument
  • werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een beschermd monument te herstellen.

Eenvoudig en beter

Vanaf 2011 is de instandhoudingsregeling voor rijksmonumenten, het Brim 2011, eenvoudiger en beter. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Kijk dan op www.monumenten.nl/brim.

Kijk voor de officiële regeling op:

Subsidie monumenten aanvragen: hoe en wanneer

U kunt subsidie aanvragen vanaf 15 januari 2011. Hoe u dat het beste kunt doen, lees u hier.

Doe de financieringscheck

Ontdek door het beantwoorden van een paar vragen of u een aanvraag kunt indienen op grond van de instandhoudingsregeling.

Klik hier voor de check. Onderaan de pagina staat de check.