Bedrijfsgebouw & brandcompartiment

Industriepanden vergunningsvrij

Ook bedrijven kunnen vergunningsvrij bouwen. De basis hiervoor ligt met name in artikel 3 lid 1 van bijlage II Bor. Ook artikel 2 van de bijlage II geeft bouwmogelijkheden.  Alleen zijn die minder interesant voor een bedrijf.  Artikel 3 gaat over bouwmogelijkheden in overeenstemming met het bestemmingsplan en lager dan 5 meter.

De bouwmogelijkheden voor industrieparken zijn vaak groter dan bij de particulier. Dat betekend ook dat bedrijven veel vergunningsvrij kunnen bouwen in het achtererfgebied. Controleer dus goed het bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld:

  1. de maximale goothoogte
  2. de maximaal bebouwde oppervlakte
  3. de minimale perceelsafstand
  4. de eventuele bouwgrenzen
  5. of er een bouwvlak is waarbinnen de bouw gerealiseerd moet worden
  6. de minimale of maximale dakhelling
  7. er kan nog meer in staan, check dit goed.

Is de te bouwen loods of bedrijfspand in overstemming met het bestemmingsplan, lager dan 5 meter en in het achtererfgebied, dan zou het onderstaande mogelijk zijn. Even een voorbeeld.

voorbeeld vergunningsvrij bouwen bedrijfsgbouwen

voorbeeld: in overeenstemming bestemmingsplan

klik op afbeelding om te vergroten

Stel het bestemmingsplan van het industrieterrein geeft aan dat 80% van de kavel bebouwd mag worden. De kavel is 10 hectare groot (een heel groot bedrijf). Verder staat aangegeven dat de goothoogte maximaal 10 meter mag bedragen. De afstand tot de perceelsgrens moet minimaal 4 meter zijn. Er staat al een hoofdgebouw op de kavel. Er kan dan in het achtererfgebied tot 5 meter hoog 80% van de kavel volgebouwd worden zonder vergunning indien er voldoende perceelsafstand is (4m).  De goothoogte is in dit voorbeeld geen probleem, die mag van het bestemmingsplan 8 meter zijn, maar vergunningsvrij mag je niet hoger dan 5 m.

situatie tekening bedrijfsgebouwen vergunningsvrij bouwen

bedrijfsgebouwen vergunningsvrij bouwen in achtererfgebied

Klik op afbeelding om te vergroten

Bouwregels

De gemeente komt er in dit voorbeeld op voorhand niet aan te pas op bouwkundig gebied. Er kan vergunningsvrij gebouwd worden. Je moet dan zelf uitzoeken hoe het zit met brandcompartimenten, loopafstanden, rookcompartimenten, noodverlichting, blusmiddelen, trappen, hellingbanen, deurbreedte, ventilatie, energiezuinigheid, en wat al niet meer. Je dient te bouwen volgens het bouwbesluit! De gemeente mag alleen achteraf toetsen of er gebouwd is volgens het bouwbesluit. En zo niet, dan kan de gemeente de eigenaar sommeren om het aan te passen. Dat is ook van toepassing op het uiterlijk. Als achteraf blijkt dat het gebouw extreem lelijk is, dan kan de gemeente aanschrijven om het gebouw aan te passen. Alleen als het echt lelijk is, een exces wordt dat genoemd.

Brandcompartimenten

Brandcompartimenten mogen volgens het bouwbesluit niet groter zijn dan 1000m2. Er zijn mogelijkheden om met een rapport beheersbaarheid van brand aan te tonen dat er een gelijkwaardige veiligheid is, waardoor een brandcompartiment groter mag zijn. Dit is ook mogelijk natuurlijk bij vergunningsvrij bouwen. De vraag is alleen, wie gaat dat rapport betalen? De aanvrager heeft geen omgevingsvergunning nodig. hoeft niet aan te tonen dat het voldoet aan het bouwbesluit. Moet wel bouwen volgens het bouwbesluit. De gemeente moet aantonen dat de een pand niet voldoet aan het bouwbesluit. Je kunt dus stellen dat de gemeente moet aantonen dat een brandcompartiment groter dan 1000m2 niet meer voldoet aan het bouwbesluit/gelijkwaardige oplossing.

Het ministerie VROM heeft een folder gemaakt omtrent grote brandcompartimenten. Download hier de folder.

Reclame spandoeken

Reclame spandoeken bestellen. U kunt gelijk de prijs berekenen. Duidelijke prijsindicatie.

Voor wie interesse heeft in energiebesparende producten, check de Energiebespaarshop.