Hoogte meten schutting

Hoe dient de hoogte van een erfafscheiding gemeten te worden?

De hoogte van een erfafscheiding moet gemeten worden vanaf het aansluitende terrein. Indien de hoogte van het terrein aan beide zijden van de erfscheiding verschilt dan geldt dat de hoogte bepaald mag worden vanaf het hoogste gelegen terrein. Hierbij moet natuurlijk wel worden uitgegaan van het perceel waarop de erfscheiding wordt gebouwd. Wordt een erfscheiding gebouwd op de erfgrens dan geldt weer het hoogst gelegen terrein. In onderstaande figuur is aangegeven op welke plaats de hoogte van de erfafscheiding voldoet aan de hoogte eis van 1 meter. Hetzelfde gaat op voor een erfafscheiding die 2 meter hoog is en aan de overige voorwaarden van artikel 2, onderdeel 12 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) voldoet. Een erfafscheiding op het laagst gelegen perceel mag dus niet hoger zijn dan 1 meter indien deze niet exact op de erfgrens wordt gebouwd.

De erfafscheiding zal op ieder punt moeten voldoen aan de eis dat hij niet hoger is dan 2 meter vanaf het maaiveld. In het geval dat het hoogst gelegen terrein glooiend verloopt dan moet op ieder punt worden bekeken of de erfsfscheiding voldoet aan de maximale bouwvergunningsvrije hoogte. Indien u de bovenkant van de erfafscheiding horizontaal wilt laten lopen dient u uit te gaan van het laagste punt van dat deel van het erf waar de erfafscheiding komt te staan. Hieronder een voorbeeld van een vergunningsvrije erfafscheiding die maximaal 1 meter hoog mag zijn (bijvoorbeeld op het voorerf). Dezelfde redenering gaat op voor een erfafscheiding die 2 meter hoog mag zijn.

 

hoogte erfscheiding

hoogte schutting bepalen

Advertentie:

Schuttinghout kopen

www.schuttinghout.com Houtmateriaal bestellen voor uw schutting. Levering in heel Nederland en Belgie . Kijk ook eens op www.vlonderhout.com en www.haxo.nl voor klusmateriaal.