Stucadoren muren

Is het stucadoren van een muur omgevingsvergunning plichtig?

Nee, op basis van artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht zijn veranderingen aan een bouwwerk onder de genoemde voorwaarden vergunningsvrij indien het niet gaat om een monument.

De voorwaarden zijn:

  • geen verandering van de draagconstructie
  • geen verandering  van de brandcompartimentering of subbrandcompartimentering
  • geen uitbreiding van het bebouwde oppervlak, en
  • geen uitbreiding van het bouwvolume.

Is het bouwwerk een monument dan is het stucadoren wel omgevingsvergunningsplichtig.

Achteraf optreden

Indien door het stucadoren sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand kan de gemeente op basis van artikel 13a van de Woningwet handhavend optreden. Neemt u bij twijfel contact op met uw gemeente.

bron: rijksoverheid.nl