Bijbehorende bouwwerken

Het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ wordt gehanteerd als verzamelterm voor uitbreidingen van een hoofdgebouw, aan- en uitbouwen, bijgebouwen,
overkappingen en andere soorten bouwwerken met een dak. Kort gezegd gaat het om bouwwerken die leiden tot een uitbreiding van het bouwvolume van of bij een hoofdgebouw.

Bijbehorende bouwwerken zijn in drie groepen te verdelen:
1. gebouwen die in een achtererfgebied, binnen een afstand van 2,5 meter van een hoofdgebouw worden gebouwd (verder ‘de 2,5 meter zone’ genoemd);
2. gebouwen die in een achtererfgebied buiten de 2,5 meter zone van een hoofdgebouw worden gebouwd;
3. overige kleine bouwwerken, bijvoorbeeld hondenhokken. Deze mogen ook op een voorerf gebouwd worden mits ze geen grotere oppervlakte hebben dan 2 m2 en niet hoger zijn dan 1 meter.

Aanbouw aan vergunningsvrije aanbouw

Categorie: Aanbouw Datum: September 27, 2011

Vergroten/verhogen vergunningsvrije aanbouw U heeft in het verleden reeds uw woning vergroot met een vergunningsvrije aanbouw. Maar u wilt de aanbouw ...

Lees verder

Kapschuur bij agrarisch bedrijf

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: January 8, 2011

Vergunningsvrij bouwen volgens artikel 3 Bouwen volgens artikel 3 lid 1 bijlage II Bor maakt veel mogelijk voor vergunningsvrij bouwen bij de boer. Da...

Lees verder

Verschil tussen aanbouw en bijgebouw FAQ

Categorie: Aanbouw Datum: January 6, 2011

Wat is het verschil tussen een uitbouw en een aanbouw? Wat is het verschil met een bijgebouw? In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht wordt niet ...

Lees verder

Bijgebouw bij recreatiewoning vergunningsvrij?

Categorie: Bijbehorende bouwwerken Datum: December 28, 2010

Is het bouwen van een bijgebouw bij een recreatiewoning vergunningsvrij? Ja en Nee ?! In de Bor bijlage II artikel 2 en 3 moeten we zijn voor het antw...

Lees verder