Dakkapel nieuwbouwwoning

Dakkapel als optie bij nieuwbouw. Vergunningsvrij?

In de oude vergunningsvrij bouwen wetgeving was geregeld dat een dakkapel niet tegelijk vergunningsvrij gebouwd mocht worden met de nieuwbouwwoning zelf. Dat bleek niet handhaafbaar. Het was niet uit te leggen. Kortom, het was niet handig. Immers als de nieuwbouwwoning een dag oud was, dan mocht er wel een dakkapel vergunningsvrij op gebouwd worden.

In de nieuwe Wabo/Bor is nu geregeld dat dit wel mag! Een dakkapel hoeft dus niet meer aangevraagd te worden bij nieuwbouw. Het moet dan wel uiteraard gaan om een vergunningsvrij dakkapel! Dus in het achterdakvlak of zijdakvlak (niet naar het openbare gebied gericht), plat afgedekt, maximaal 1,75 m hoog. Minimaal 50 cm uit de goot en maximaal één meter uit de goot, een halve meter onder de nok en een halve meter afstand tot de dakrand. Alles staat ook nog even op een rijtje in de folder dakkapel vergunningsvrij bouwen.

Optie dakkapel en leges

Het voordeel van deze regeling is dat de leges ook omlaag gaan. Leges worden gerekend over de aanneemsom. Maar de gemeente mag uitsluitend rekenen met de aanneemsom van de vergunningsplichtige bouwwerken. De vergunningsvrije bouwsom dient buiten beschouwing gelaten te worden. Daardoor daalt de bouwsom, en dus de leges. Geef de opties die vergunningsvrij zijn eventueel aan op de tekening. Zet er bij dat ze vergunningsvrij zijn. En laat de kosten buiten de aanneemsom die u invult op het aanvraagfromulier van de omgevingsvergunning. Poen in de portemonnee!

Dakkapel vergunningsvrij bouwen

Dakkapel vergunninsgvrij bouwen