Algemeen

Algemeen

Achtererfgebied bepalen zijerf aan brandgang

Categorie: Achtererfgebied Datum: December 22, 2010

Achtererfgebied aan brandgang nader bekeken. Zoals vaak met nieuwe wetgeving zijn er situaties te bedenken die niet klip en klaar omschreven worden in...

Lees verder

Definitie wabo/achtererfgebied hoeklocatie grenzend aan boomwal

Categorie: Achtererfgebied Datum: December 14, 2010

Definitie achtererfgebied nader bekeken De definitie van het achtererfgebied in de wabo is soms lastig te achterhalen.  zodra je denkt dat je het wee...

Lees verder

Het bouwbesluit

Categorie: Algemeen Datum: December 12, 2010

Het bouwbesluit In het bouwbesluit staat omschreven hoe je moet bouwen. Het is vaak een lastig te begrijpen materie. Toch moet iedereen die vergunning...

Lees verder

Achtererfgebied bepalen

Categorie: Achtererfgebied Datum:

Het achtererf bepalen is belangrijk om vergunningsvrij te kunnen bouwen. Achtererfgebied vergunning Vrij Bouwen Veel bouwwerken zijn omgevingvergunnin...

Lees verder

De Wabo, Bor en Mor

Categorie: Algemeen Datum:

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de basis voor het vergunningsvrij bouwen. Dit is verder uitgewerkt in de Bor (dit staat voor Beslu...

Lees verder

Mestsilo of voedersilo kuilplaten vergunningsvrij bouwen

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum:

Goed nieuws voor de boer! Mestsilo, voedersilo of kuilplaten vergunningsvrij bouwen De mestsilo of voedersilo en kuilplaten vallen onder de regeling v...

Lees verder

Kozijn en gevelwijzigingen vergunningsvrij bouwen

Categorie: Gevelwijziging Datum: December 9, 2010

Kozijn of gevelwijzigingen, in welke gevel vergunningsvrij? Voorkant of achterkant Het veranderen van gevels aan de voorkant van een hoofdgebouw bijvo...

Lees verder