Algemeen

Algemeen

Dakpannen vervangen

Categorie: Algemeen Datum: March 21, 2011

Dakpannen, dakpanplaten, golfplaten of riet. Het vervangen van dakpannen voor een andere dakbedekking is vergunningsvrij. Dit is van toepassing op all...

Lees verder

Tijdelijke stacaravan vervolg

Categorie: Omgevingsvergunning Datum: January 17, 2011

Tijdelijke stacaravan tbv wonen bij bouwproject We komen terug op het eerdere artikel over stacaravans bij bouwprojecten ten behoeve van tijdelijke be...

Lees verder

Schoorsteen

Categorie: Bedrijfsgebouwen Datum: January 13, 2011

Overige veranderingen aan een bouwwerk In artikel 3 lid 8 van de bijlage II Bor staat een restcategorie. Indien een bouwwerk niet genoemd staat in ar...

Lees verder

Keerwand of Kademuur

Categorie: Damwand Datum: January 12, 2011

Artikel 2 lid 13 Een kademuur, keerwand of walmuur kunnen vergunningsvrij gebouwd worden indien het terrein hoogteverschil niet hoger is dan 1 meter. ...

Lees verder

Kapschuur bij agrarisch bedrijf

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: January 8, 2011

Vergunningsvrij bouwen volgens artikel 3 Bouwen volgens artikel 3 lid 1 bijlage II Bor maakt veel mogelijk voor vergunningsvrij bouwen bij de boer. Da...

Lees verder

Heien t.b.v. vergunningsvrij bouwen

Categorie: Bouwactiviteit Datum:

Vergunningsvrij heien Is heien voor een vergunningsvrij bouwwerk ook vergunningsvrij? Ja. Het is onderdeel van de constructie. Het gehele bouwwerk is ...

Lees verder

Verschil tussen aanbouw en bijgebouw FAQ

Categorie: Aanbouw Datum: January 6, 2011

Wat is het verschil tussen een uitbouw en een aanbouw? Wat is het verschil met een bijgebouw? In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht wordt niet ...

Lees verder

Wat wordt bedoeld met functioneel verbonden FAQ

Categorie: Algemeen Datum:

Wat wordt bedoeld met “functioneel verbonden met” in verband met het vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk (aan- en uitbouwen...

Lees verder

Aanbouw bij nieuwbouwwoning vergunningsvrij

Categorie: Aanbouw Datum: January 5, 2011

Bij een nieuwbouwproject dat reeds in uitvoering is en waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend wil de eigenaar een uitbouw aan de achterzij...

Lees verder

Diepte aanbouw FAQ

Categorie: Aanbouw Datum: January 4, 2011

Ik wil een aanbouw, uitbouw of serre aan mijn woning bouwen. Mijn oorspronkelijke gevel verspringt echter. Hoe dien ik nu de toegestane diepte van mij...

Lees verder