Monumenten

Monumenten, vergunningsvrij bouwen (als dat zou kunnen :-))

Veranderingen op komst voor Monumenten

Categorie: Folders Rijksoverheid Datum: December 16, 2011

Monumenten per 1 januari 2012 Veranderingen vergunningsvrij bouwen per 1 januari 2012. Er zijn veranderingen op komst voor monumenten. De wetgeving m....

Lees verder

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Categorie: beschermd stads en dorpsgezicht Datum: March 9, 2011

Bescherming Woont u in een door het rijk aangewezen beschermd stads of dorpsgezicht of heeft u daar een bedrijfspand in, dan is deze site niet echt in...

Lees verder

Subsidie monumenten

Categorie: Bouwvergunning Datum: December 26, 2010

Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties voorkomen. Daarom stimuleert de overheid eigenaren van rijksmonumenten tot planmatig onderhoud. ...

Lees verder

Financiering gemeentelijke en provinciale monumenten

Categorie: Monumenten Datum: December 24, 2010

Een hypotheek of financiering voor een monument De modernisering van de monumentenzorg maakt het mogelijk voor eigenaren van gemeentelijke en provinci...

Lees verder

Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten

Categorie: Folders Rijksoverheid Datum: December 18, 2010

Eigenaren van kerken die nog niet zijn ingestroomd in de instandhoudingsregeling, kunnen overheidssubsidie aanvragen voor onderhoud van hun rijksmon...

Lees verder

Oude subsidieregeling monumenten

Categorie: Monumenten Datum:

Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten (Brom) De eenjarige onderhoudsregeling (Brom) blijft bestaan voor monumenten die in 2010 instroomden i...

Lees verder

Subsidie aanvragen monumenten op zaterdag 15 januari 2011

Categorie: Monumenten Datum:

Subsidie aanvragen monumenten Wilt u subsidie aanvragen voor instandhouding van een rijksmonument? Dat kan vanaf zaterdag 15 januari 2011. Om u de gel...

Lees verder

Interne verbouw monumentaal pand vergunningsplichtig?

Categorie: Bouwactiviteit Datum:

Interne verbouwing monument vergunningsplichtig? Een pand kan beschermd zijn. Er zijn dan extra spelregels verbonden aan het verbouwen van het pand. E...

Lees verder