Omgevingsvergunning

Wat is een omgevingsvergunning?
Een omgevingsvergunning gebruik je voor bouwen, ruimte, natuur en milieu. Als je iets gaat bouwen of slopen kun je een omgevingsvergunning online aanvragen bij het Omgevingsloket online (OLO). De omgevingsvergunning kun je aanvragen als bedrijf , maar ook als particulier. De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Niet voor elke klus heb je een omgevingsvergunning nodig, soms kun je ook vergunningsvrij bouwen.

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Categorie: Omgevingsvergunning Datum: December 14, 2010

Wat valt allemaal onder de nieuwe omgevingsvergunning? In de folder van het ministerie van VROM staat welke oude vergunningen allemaal zijn opgegaan i...

Lees verder

Juridische leidraad niet meer te downloaden

Categorie: Omgevingsvergunning Datum: December 13, 2010

Juridische leidraad medio december niet meer te downloaden De juridische leidraad ‘Wabo in de praktijk’ zal vanaf medio december niet meer...

Lees verder

Schutting of erfafscheiding plaatsen

Categorie: Erfafscheiding Datum: December 12, 2010

Erf en pereelsafscheidingen Een schutting of perceelsafscheiding bouwen is meestal vergunningsvrij. Alleen wanneer u in het voorerf een schutting plaa...

Lees verder

Het bouwbesluit

Categorie: Algemeen Datum:

Het bouwbesluit In het bouwbesluit staat omschreven hoe je moet bouwen. Het is vaak een lastig te begrijpen materie. Toch moet iedereen die vergunning...

Lees verder

Achtererfgebied bepalen

Categorie: Achtererfgebied Datum:

Het achtererf bepalen is belangrijk om vergunningsvrij te kunnen bouwen. Achtererfgebied vergunning Vrij Bouwen Veel bouwwerken zijn omgevingvergunnin...

Lees verder

De Wabo, Bor en Mor

Categorie: Algemeen Datum:

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de basis voor het vergunningsvrij bouwen. Dit is verder uitgewerkt in de Bor (dit staat voor Beslu...

Lees verder

Toch omgevingsvergunning nodig…..

Categorie: Aanvraag omgevingsvergunning Datum: December 11, 2010

Niet vergunningsvrij bouwen. Omgevingsvergunning aanvragen. Maar hoe? Voorafgaand aan de aanvraag is het handig om het bestemmingsplan te bekijken. Pa...

Lees verder

Vergunningsvrij bouwen doe je zo!

Categorie: Aanvraag omgevingsvergunning Datum: November 30, 2010

Welkom op de site voor Vergunningsvrij bouwen. Deze site helpt u om snel uit het doolhof  van Omgevingsvergunningsregels te komen. Omgevingsvergunnin...

Lees verder