Omgevingsvergunning

Wat is een omgevingsvergunning?
Een omgevingsvergunning gebruik je voor bouwen, ruimte, natuur en milieu. Als je iets gaat bouwen of slopen kun je een omgevingsvergunning online aanvragen bij het Omgevingsloket online (OLO). De omgevingsvergunning kun je aanvragen als bedrijf , maar ook als particulier. De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Niet voor elke klus heb je een omgevingsvergunning nodig, soms kun je ook vergunningsvrij bouwen.

Gebouwd in afwijking vergunningsvrije regels FAQ

Categorie: Algemeen Datum: January 4, 2011

Ik heb een bouwwerk gebouwd waarvan ik dacht dat het vergunningsvrij was. Nu blijkt dat ik toch een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodi...

Lees verder

Termijn beslissen (gewijzigde) omgevingsvergunning FAQ

Categorie: Algemeen Datum:

Ik moet toch een omgevingsvergunning aanvragen. Welke beslistermijn geldt voor een gewijzigde omgevingsvergunning? De aanvraag wordt gezien als een no...

Lees verder

Adviesbureau = gemachtigde FAQ

Categorie: Algemeen Datum:

Ik heb toch een omgevingsvergunning nodig. Indien een adviesbureau voor een opdrachtgever een aanvraag om omgevingsvergunning verzorgt en op het aanvr...

Lees verder

Wijzigen bestaande omgevingsvergunning FAQ

Categorie: Algemeen Datum:

Is er naast het formulier “Aanvraag omgevingsvergunning” dat via het Omgevingsloket online gegenereerd kan worden een apart formulier dat ...

Lees verder

Tijdelijke bouwwerken bouwplaats

Categorie: Bouwactiviteit Datum: December 30, 2010

Stacaravan bij nieuwbouwwoning vergunningsvrij? Bij bouwwerken/gebouwen die in aanbouw zijn is vaak een directiekeet of containers nodig om spullen in...

Lees verder

Achtererfgebied bepalen boerenbedrijf

Categorie: Achtererfgebied Datum: December 29, 2010

Achtererfgebied bepalen agrarisch bedrijf Het achtererfgebied bepalen van een agrarisch bedrijf is niet heel moeilijk. Zeker niet met de plaatjes er b...

Lees verder

Zonnepanelen in een weiland vergunningplichtig!

Categorie: Bouwvergunning Datum: December 28, 2010

Zonnepanelen op de grond Het plaatsen van zonnepanelen op een dak is vergunningsvrij. Maar als de zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden, dan m...

Lees verder

Bijgebouw bij recreatiewoning vergunningsvrij?

Categorie: Bijbehorende bouwwerken Datum:

Is het bouwen van een bijgebouw bij een recreatiewoning vergunningsvrij? Ja en Nee ?! In de Bor bijlage II artikel 2 en 3 moeten we zijn voor het antw...

Lees verder

Subsidie monumenten

Categorie: Bouwvergunning Datum: December 26, 2010

Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties voorkomen. Daarom stimuleert de overheid eigenaren van rijksmonumenten tot planmatig onderhoud. ...

Lees verder

Welstandscommissie second opinion

Categorie: Bouwvergunning Datum: December 15, 2010

Second opinion Welstandscommissie Niet eens met het advies van de welstandscommissie. Een second opinion is mogelijk. De Welstands Federatie heeft daa...

Lees verder