Vergunningsvrij bouwen

Wat is vergunningsvrij bouwen?
Niet voor elke klus heb je een omgevingsvergunning nodig, soms kun je vergunningsvrij bouwen. Dit houdt in dat je voor deze klus geen vergunning nodig hebt. De regels omtrent vergunningsvrij bouwen worden in november 2014 versoepelt. Vergunningsvrij bouwen kan voorkomen bij kleine klussen, zoals het plaatsen van een schutting, onderhoud of een dakkapel aan de achterkant van uw woning. Als je vergunningsvrij mag bouwen, moet je wel voldoen aan de regels van het bouwbesluit.

2 mogelijkheden carport/overkapping

Categorie: Carport Datum: December 24, 2010

Carport of overkapping vergunningsvrij bouwen 2 mogelijkheden! Een carport of andere overkapping kan vergunningsvrij gebouwd worden. Dit kan op basis ...

Lees verder

Weet niet

Categorie: Folders Rijksoverheid Datum:

Wat weet je niet? Ik weet niet hoe ik het aanvraagformulier van het ministerie VROM moet invullen….. De omgevingsvergunning is sinds 1 oktober 2...

Lees verder

Duitse aannemers

Categorie: Bouwactiviteit Datum: December 22, 2010

Duitsers verschillen van Hollanders Het ministerie van VROM heeft op een rijtje gezet wat de verschillen zijn tussen Duitsers en Ollanders (op zijn du...

Lees verder

Achtererfgebied bepalen zijerf aan brandgang

Categorie: Achtererfgebied Datum:

Achtererfgebied aan brandgang nader bekeken. Zoals vaak met nieuwe wetgeving zijn er situaties te bedenken die niet klip en klaar omschreven worden in...

Lees verder

Vergunningsvrije dakkapel niet op een…

Categorie: Dakkapel Datum: December 18, 2010

Uitzonderingen voor het plaatsen van een dakkapel vergunningsvrij Er zijn drie gebouwtypen die uitgezonderd zijn om een dakkapel vergunningsvrij te mo...

Lees verder

Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten

Categorie: Folders Rijksoverheid Datum:

Eigenaren van kerken die nog niet zijn ingestroomd in de instandhoudingsregeling, kunnen overheidssubsidie aanvragen voor onderhoud van hun rijksmon...

Lees verder

Interne verbouw monumentaal pand vergunningsplichtig?

Categorie: Bouwactiviteit Datum:

Interne verbouwing monument vergunningsplichtig? Een pand kan beschermd zijn. Er zijn dan extra spelregels verbonden aan het verbouwen van het pand. E...

Lees verder

Dakkapel nieuwbouwwoning

Categorie: Dakkapel Datum: December 17, 2010

Dakkapel als optie bij nieuwbouw. Vergunningsvrij? In de oude vergunningsvrij bouwen wetgeving was geregeld dat een dakkapel niet tegelijk vergunnings...

Lees verder

Gewoon onderhoud aan woning of bedrijfspand

Categorie: Bedrijfsgebouwen Datum:

Onderhouden van een pand vergunningsvrij Normaal onderhoud valt onder vergunningsvrij bouwen. Voor het schilderen van een gebouw is dus geen bouwvergu...

Lees verder

Hoogte dakkapel 1,75 meter

Categorie: Dakkapel Datum: December 16, 2010

Maten vergunningsvrij bouwen dakkapel De hoogte van de vergunningsvrij dakkapel is sinds 1 oktober 2010 aangepast. Voor 1 oktober mocht de vergunnings...

Lees verder