Vergunningsvrij bouwen

Wat is vergunningsvrij bouwen?
Niet voor elke klus heb je een omgevingsvergunning nodig, soms kun je vergunningsvrij bouwen. Dit houdt in dat je voor deze klus geen vergunning nodig hebt. De regels omtrent vergunningsvrij bouwen worden in november 2014 versoepelt. Vergunningsvrij bouwen kan voorkomen bij kleine klussen, zoals het plaatsen van een schutting, onderhoud of een dakkapel aan de achterkant van uw woning. Als je vergunningsvrij mag bouwen, moet je wel voldoen aan de regels van het bouwbesluit.

Welstandscommissie second opinion

Categorie: Bouwvergunning Datum: December 15, 2010

Second opinion Welstandscommissie Niet eens met het advies van de welstandscommissie. Een second opinion is mogelijk. De Welstands Federatie heeft daa...

Lees verder

Schutting of erfafscheiding plaatsen

Categorie: Erfafscheiding Datum: December 12, 2010

Erf en pereelsafscheidingen Een schutting of perceelsafscheiding bouwen is meestal vergunningsvrij. Alleen wanneer u in het voorerf een schutting plaa...

Lees verder

Foldermateriaal downloaden

Categorie: Folders Rijksoverheid Datum:

Download hier de folder Vergunningvrij bouwen. Ministerie VROM folders omgevingsvergunning download: Dakkapel bouwen: informatieblad dakkapellen Dak...

Lees verder

Een aanbouw of serre

Categorie: Aanbouw Datum:

Sinds 1 oktober 2010 zijn aanbouwen omgevingsvergunningvrij. Niet alle, maar bijna alle. Veel is afhankelijk van het bestemmingsplan! De vergunningsvr...

Lees verder

Het bouwbesluit

Categorie: Algemeen Datum:

Het bouwbesluit In het bouwbesluit staat omschreven hoe je moet bouwen. Het is vaak een lastig te begrijpen materie. Toch moet iedereen die vergunning...

Lees verder

Achtererfgebied bepalen

Categorie: Achtererfgebied Datum:

Het achtererf bepalen is belangrijk om vergunningsvrij te kunnen bouwen. Achtererfgebied vergunning Vrij Bouwen Veel bouwwerken zijn omgevingvergunnin...

Lees verder

De Wabo, Bor en Mor

Categorie: Algemeen Datum:

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de basis voor het vergunningsvrij bouwen. Dit is verder uitgewerkt in de Bor (dit staat voor Beslu...

Lees verder

Zonwering en rolluiken

Categorie: Overige Datum: December 9, 2010

Rolluiken, Zonwering, Rolhekken Woningen en woongebouwen Rolluiken, rolhekken en zonweringen voor woningen vallen onder vergunningsvrij bouwen. Er is ...

Lees verder

Kozijn en gevelwijzigingen vergunningsvrij bouwen

Categorie: Gevelwijziging Datum:

Kozijn of gevelwijzigingen, in welke gevel vergunningsvrij? Voorkant of achterkant Het veranderen van gevels aan de voorkant van een hoofdgebouw bijvo...

Lees verder

Dakramen plaatsen omgevingsvergunning vrij

Categorie: Dakramen plaatsen Datum:

Dakramen plaatsen Omgevingsvergunning vrij! Monumenten In heel veel gevallen is het plaatsen van een dakraam omgevingsvergunning vrij, maar er zijn oo...

Lees verder