Overige

Onder overige vergunningsvrij bouwen projecten vallen:
Dakbedekking
Afvalcontainer
Damwand
Garage
Recreatiewoning
Container
Stacaravan
Gevelwijziging
Isolatiedakplaten
Keerwand / Kademuur
Kelder

Subsidie monumenten

Categorie: Bouwvergunning Datum: December 26, 2010

Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties voorkomen. Daarom stimuleert de overheid eigenaren van rijksmonumenten tot planmatig onderhoud. ...

Lees verder

Weet niet

Categorie: Folders Rijksoverheid Datum: December 24, 2010

Wat weet je niet? Ik weet niet hoe ik het aanvraagformulier van het ministerie VROM moet invullen….. De omgevingsvergunning is sinds 1 oktober 2...

Lees verder

Duitse aannemers

Categorie: Bouwactiviteit Datum: December 22, 2010

Duitsers verschillen van Hollanders Het ministerie van VROM heeft op een rijtje gezet wat de verschillen zijn tussen Duitsers en Ollanders (op zijn du...

Lees verder

Achtererfgebied bepalen zijerf aan brandgang

Categorie: Achtererfgebied Datum:

Achtererfgebied aan brandgang nader bekeken. Zoals vaak met nieuwe wetgeving zijn er situaties te bedenken die niet klip en klaar omschreven worden in...

Lees verder

Oude subsidieregeling monumenten

Categorie: Monumenten Datum: December 18, 2010

Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten (Brom) De eenjarige onderhoudsregeling (Brom) blijft bestaan voor monumenten die in 2010 instroomden i...

Lees verder

Subsidie aanvragen monumenten op zaterdag 15 januari 2011

Categorie: Monumenten Datum:

Subsidie aanvragen monumenten Wilt u subsidie aanvragen voor instandhouding van een rijksmonument? Dat kan vanaf zaterdag 15 januari 2011. Om u de gel...

Lees verder

Interne verbouw monumentaal pand vergunningsplichtig?

Categorie: Bouwactiviteit Datum:

Interne verbouwing monument vergunningsplichtig? Een pand kan beschermd zijn. Er zijn dan extra spelregels verbonden aan het verbouwen van het pand. E...

Lees verder

Welstandscommissie second opinion

Categorie: Bouwvergunning Datum: December 15, 2010

Second opinion Welstandscommissie Niet eens met het advies van de welstandscommissie. Een second opinion is mogelijk. De Welstands Federatie heeft daa...

Lees verder

Definitie wabo/achtererfgebied hoeklocatie grenzend aan boomwal

Categorie: Achtererfgebied Datum: December 14, 2010

Definitie achtererfgebied nader bekeken De definitie van het achtererfgebied in de wabo is soms lastig te achterhalen.  zodra je denkt dat je het wee...

Lees verder

Juridische leidraad niet meer te downloaden

Categorie: Omgevingsvergunning Datum: December 13, 2010

Juridische leidraad medio december niet meer te downloaden De juridische leidraad ‘Wabo in de praktijk’ zal vanaf medio december niet meer...

Lees verder